Audyty (IT, prawne)

Istotą audytu prawnego jest weryfikacja przyjętych praktyk, procedur i innych wewnętrznych dokumentów (np. regulaminów, instrukcji, zarządzeń)  pod kątem zgodności z prawem (compliance). 

Natomiast istotą audytu IT jest weryfikacja stanu faktycznego dotyczącego bezpieczeństwa IT przedsiębiorstwa zarówno od strony technicznej jak i formalnej. To przewodnik po często niezrozumiałym dla zarządu czy właścicieli przedsiębiorstwa świecie technologii. Pozwala on na zbadanie stanu faktycznego jednostki IT firmy i przełożenie trudno zrozumiałych pojęć czy zawiłych ustaw na łatwy dla zrozumienia przekaz..

Zakres tematyczny audytu IT:

 • analiza funkcjonowania jednostki IT przedsiębiorstwa pod kątem zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych
 • analiza procesów i mechanizmów funkcjonowania IT w firmie w odniesieniu do bezpieczeństwa danych przetwarzanych w formie cyfrowej
 • analiza kosztów utrzymania jednostki IT
 • podstawowe badanie bezpieczeństwa platform webowych (strona www, poczta e-mail)
 • analiza funkcjonowania jednostki IT w odniesieniu do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa z uwzględnieniem konieczności odtworzenia funkcjonowania infrastruktury po całkowitej utracie danych

Zakres tematyczny audytu prawnego:
Wspieramy Państwa w zakresie audytów cząstkowych, bądź też analizy całościowej prowadzonej działalności gospodarczej. Dokonujemy przeglądu prawnego:

 • działalności badanej firmy wraz z odniesieniem do przepisów, które mają zastosowanie do jej działalności
 • składu akcjonariatu, wspólników i ustanowionych praw szczególnych, aktualności dokumentacji z nimi związanej
 • umów, które wiążą przedsiębiorcę – z pracownikami, współpracownikami, kontrahentami, klientami
 • udzielonych gwarancji i poręczeń, ustanowionych hipotek,
 • toczących się sporów, ugód
 • relacji z bankami, kluczowymi kontrahentami

Na realizacje naszych szkoleń można pozyskać do 100% dofinansowania

Od 2018 roku z powodzeniem pozyskujemy środki dla naszych Klientów,
z takich programów jak:

 • Podmiotowy System Finansowania
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • Kompetencje dla sektorów
 • Akademia Menadżera MŚP
 • Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji
 • System Wczesnego Ostrzegania

Wrost zysków w firmie korzystającej z dofinansowanych szkoleń

Wzrost zysków w firmie korzystającej z płatnych szkoleń

Wzrost zysków w firmie korzystającej z płatnych szkoleń

Wybieraj najkorzystniejsze rozwiązania: optymalizuj działanie firmy bez ponoszenia kosztów.

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z dofinansowania? Nieodpłatnie przygotujemy dla Ciebie wniosek dotacyjny oraz przeprowadzimy proces jego rozliczenia.

Kontakt