Polityka prywatności


Polityka prywatności K2C Sp. z o.o. (dalej K2C )

Akceptacja Polityki prywatności 

Niniejsza Polityka prywatności (dalej Polityka) opisuje, w jaki sposób K2C gromadzi, wykorzystuje i ujawnia pewne dane osobowe uzyskane za pośrednictwem strony internetowej www.k2c.com.pl (dalej Witryna). 

Należy wziąć pod uwagę, że korzystanie z tej Witryny jest równoznaczne ze zrozumieniem i akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.

Niniejsza Polityka dotycząca Witryny będzie nieustannie oceniana pod kątem nowych technologii, praktyk biznesowych i potrzeb naszych klientów. W związku z aktualizowaniem i zwiększaniem różnorodności naszych produktów i usług niniejsza Polityka może ulegać zmianom. Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, dodawania i usuwania dowolnych zapisów lub postanowień niniejszej Polityki w dowolnej chwili i według naszego uznania. Zachęcamy osoby odwiedzające do przeglądania niniejszej Polityki od czasu do czasu w związku jej z okresowymi aktualizacjami. Dołożymy starań, aby zamieszczać informacje o zmianach niniejszej Polityki przed ich wejściem w życie. Dalsze korzystanie z naszej Witryny po opublikowaniu zmian w niniejszych warunkach oznacza akceptację wprowadzonych zmian.

Rodzaje gromadzonych przez nas danych

W tej Witrynie istnieje kilka obszarów w których mogą Państwo przekazywać nam dane osobowe i inne informacje. Rodzaje danych osobowych, które możemy uzyskiwać lub które mogą nam Państwo przekazać, obejmują: 

 • dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy lub elektroniczny, a także numer telefonu); 
 • Państwa informacje służbowe (takie jak stanowisko, dział i nazwa organizacji); 
 • wprowadzane przez Państwa treści (takie jak informacje dotyczące zatrudnienia i wykształcenia, komentarze, odpowiedzi na pytania); 
 • dane geolokalizacyjne związane z preferencjami miejsca świadczenia usług, miejsca zamieszkania i pracy 
 • informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszych witryn internetowych.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z naszą Polityką cookies.


W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane

Komunikacja z Państwem – oferty i usługi, którymi wyrazili Państwo zainteresowanie:

Gdy odwiedzają Państwo naszą Witrynę niezbędne może być udostępnienie nam swoich danych osobowych. Jeżeli podadzą nam Państwo te informacje, możemy je wykorzystywać w celu skontaktowania się z Państwem w związku z ofertą lub usługami, którymi wyrazili Państwo zainteresowanie. K2C ma prawnie uzasadniony interes biznesowy w wykorzystywaniu gromadzonych od Państwa danych osobowych, jeżeli będą Państwo ubiegać się o zatrudnienie lub nawiążą Państwo umowną relację biznesową z K2C. Jeżeli poinformują nas Państwo, że nie chcą, abyśmy wykorzystywali te dane do dalszego kontaktu z Państwem w oparciu o Państwa zgodę, uszanujemy Państwa decyzję.

Komunikacja z Państwem – w celu przesyłania newsletterów i celach marketingowych:

Aby przekazywać naszym użytkownikom najnowsze wiadomości oraz informacje o produktach i usługach, możemy, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, wysyłać wiadomości e-mail oraz komunikaty marketingowe na adres e-mail, który podali Państwo podczas rejestracji w naszej Witrynie lub chcąc uzyskać od nas informacje. Prosimy pamiętać, że czasami wysyłamy komunikaty marketingowe polecające nie tylko nasze produkty i usługi, ale również produkty i usługi podmiotów zewnętrznych (na przykład naszych partnerów biznesowych). Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na umieszczenie Państwa adresu na liście adresowej bądź otrzymywanie od nas newsletterów lub innych ofert promocyjnych, a następnie zdecydują Państwo, że nie chcą dłużej otrzymywać takich newsletterów czy wiadomości e-mail z promocjami, mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej wysyłanej do Państwa wiadomości e-mail. 

Realizowanie innych celów:

Możemy również wykorzystywać dane osobowe uzyskane na Państwa temat do następujących celów:

 • zawarcia i wykonania umowy dotyczącej usług doradczych lub szkoleniowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO;
 • obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail);
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową na realizację oferowanych przez nas usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, podatkowych, organizacyjnych;
 • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez K2C samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO;
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Jeśli będziemy wykorzystywać informacje o Państwu w inny sposób, przedstawimy konkretną informację w momencie gromadzenia danych.

Informacje na Państwa temat przekazywane nam przez podmioty zewnętrzne 

Korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych:

Mogą Państwo również udostępniać swoje dane osobno innym witrynom internetowym lub podmiotom, na przykład tworzącym profesjonalne listy marketingowe, aby otrzymywać specjalne oferty i promocje od ich jednostek stowarzyszonych. Te witryny internetowe lub podmioty mogą przekazać nam Państwa dane wyłącznie za wyrażoną przez Państwa zgodą. To, czy dany podmiot zewnętrzny faktycznie udostępni nam Państwa dane oraz w jakim zakresie, będzie zależało od zawartej z nami umowy oraz polityki prywatności takiego podmiotu zewnętrznego. K2C nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności w sytuacji, gdy partner, inna witryna internetowa lub podmiot będą gromadzić, wykorzystywać lub udostępniać dane na Państwa temat z naruszeniem własnej polityki prywatności lub obowiązujących przepisów prawa. 

Dane marketingowe:

Gdy będzie to zgodne z prawem, możemy nabywać dane marketingowe od podmiotów zewnętrznych oraz dodawać je do naszej istniejącej bazy danych użytkowników w celu lepszego dopasowania reklam oraz przedstawiania adekwatnych ofert, którymi, naszym zdaniem, mogą być Państwo zainteresowani. Możemy również połączyć te dane marketingowe z danymi umożliwiającymi ustalenie tożsamości, które Państwo nam przekazali. 

Dane osobowe, które udostępniamy

Dostawcy:

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom, które działają jako nasi autoryzowani przedstawiciele i świadczą Państwu nasze usługi (np. obsługa klienta, usługi wsparcia); wszystkie takie podmioty zobowiązują się do wykorzystywania Państwa danych wyłącznie w określonych celach. Każdy dostawca musi zobowiązać się do wdrożenia i stosowania uzasadnionych procedur i praktyk bezpieczeństwa adekwatnych do charakteru Państwa danych, w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem. 


Prawny obowiązek ujawnienia danych:

Będziemy również ujawniać Państwa dane osobowe, gdy będzie to wymagane na mocy przepisów prawa, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie sądowe lub w związku z innym obowiązkiem prawnym, w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów władzy państwowej, w tym związane ze spełnieniem wymogów agencji bezpieczeństwa narodowego lub organów porządkowych, lub w specjalnych przypadkach, gdy mamy powód, aby uważać, że ujawnienie Państwa danych osobowych jest koniecznie w celu zidentyfikowania, skontaktowania się lub wniesienia powództwa przeciwko osobie, która może działać na Państwa szkodę lub też naruszać (świadomie lub nieświadomie) nasze prawa lub własność. 

Przekazywanie danych za granicę 

Bezpieczeństwo

K2C dba o to, aby zapewniać bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i wyborów dotyczących celu wykorzystywania tych danych. Korzystamy z technologii SSL (Secure Socket Layers), aby chronić wszystkie Państwa dane osobowe w których jesteśmy posiadaniu. Przechowujemy Państwa dane osobowe na bezpiecznym serwerze i stosujemy procedury mające na celu ochronę gromadzonych przez nas danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, zniszczeniem, wykorzystaniem, modyfikowaniem lub ujawnianiem. 

Mimo iż wdrażamy uzasadnione środki bezpieczeństwa (i wymagamy tego od naszych dostawców zewnętrznych) dotyczące Państwa danych osobowych gromadzonych przez nas i przechowywanych w naszej Witrynie, to ze względu na otwarty charakter Internetu nie możemy zagwarantować, że Państwa dane osobowe przechowywane na naszych serwerach albo przekazywane użytkownikowi albo przez użytkownika nie będą podlegać nieautoryzowanemu dostępowi oraz – w dozwolonym zakresie – wyłączamy wszelką odpowiedzialność w odniesieniu do kradzieży, utraty, nieautoryzowanego dostępu albo uszkodzenia czy przechwycenia wszelkich danych czy wiadomości. Korzystając z Witryny potwierdzają Państwo, że zdają sobie sprawę z tego ryzyka i decydują się je podjąć.

Przysługujące Państwu prawa 

Komunikacja marketingowa:

Podczas Państwa rejestracji w Witrynie możemy poprosić o zaznaczenie, czy chcieliby Państwo otrzymywać od nas wiadomości e-mail i komunikaty elektroniczne takie jak oferty, informacje, sprawozdania i inne komunikaty promocyjne. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę albo zrezygnować z otrzymywania takich komunikatów w dowolnym momencie w takiej samej formie w jakiej zgoda została udzielona, również kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. Ulepszamy również tę Witrynę, umieszczając podstronę dotyczącą preferencji w zakresie prywatności, dzięki której mogą Państwo kontrolować, jakie komunikaty chcą Państwo od nas otrzymywać. 

Mogą się Państwo z nami skontaktować: telefonicznie +48 502619864, drogą mailową na mail: b.kazarnowicz@k2c.com.pl 

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego albo rezygnacja z subskrypcji:

Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, wyrazić sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego albo wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej Witryny, telefonicznie +48 502619864, drogą mailową na mail: b.kazarnowicz@k2c.com.pl 

Żądanie dostępu do swoich danych osobowych i inne prawa Państwu przysługujące:

Zostali Państwo wyposażeni w uprawnienia wynikające z obowiązującego prawa, z których mogą Państwo względem K2C skorzystać. Mogą Państwo zażądać dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych.

Żądanie można wnieść poprzez wysłanie wniosku drogą mailową na adres:  b.kazarnowicz@k2c.com.pl 

Zasady dotyczące plików cookie – Automatyczne zbieranie danych

Przeglądając naszą Witrynę zgadzają się Państwo na wykorzystywanie plików cookies.


Czym są pliki cookies? Cookies to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na Państwa komputerze, telefonie czy dowolnym innym urządzeniu, zawierający dane na temat poruszania się Państwa po Witrynie. Pliki cookies ułatwiają przeglądanie i sprawiają, że jest ono bardziej przyjazne dla użytkownika. Plik cookie zawiera nazwę serwera, z którego pochodzi, datę ważności pliku cookie oraz wartość – zwykle losowo generowaną unikalną liczbę. Pliki cookies nie dają dostępu do Państwa komputera ani nie powodują jego uszkodzeń.

Korzystanie przez nas z plików cookies

Jak korzystamy z plików cookies? 

Korzystamy z plików cookies sesji przeglądarki, czyli tymczasowych plików cookies wymazywanych z pamięci Państwa urządzenia z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej bądź wyłączenia komputera, oraz z trwałych plików cookies, przechowywanych na Państwa urządzeniu do upływu ich terminu ważności, chyba że zostaną one wcześniej przez Państwa usunięte. 

Niezbędne pliki cookies: Te pliki cookies są niezbędne, by uruchomić funkcjonowanie podstawowych właściwości strony internetowej, takich jak identyfikowanie Państwa jako poprawnego użytkownika, gwarantując niemożność jednoczesnego zalogowania się przez inną osobę za pomocą Państwa konta z innego komputera, i pomaganie nam w lepszej obsłudze Państwa na podstawie preferencji podanych przy rejestracji. Dzięki tym plikom cookies można również wybrać swoje preferencje dotyczące plików cookie.

Funkcjonalne pliki cookies: Dzięki tym plikom cookies możemy analizować sposób, w jaki korzystają Państwo Witryny, by móc ocenić i poprawiać nasze wyniki. Mogą również służyć do zapewniania klientom lepszych wrażeń przy korzystaniu z niej. Na przykład podając nam informacje o sposobie korzystania z Witryny i pomagając nam obsługiwać ewentualne oferowane przez nas promocje czy ankiety.

Wykorzystywane przez nas pliki cookies nie zapisują danych osobowych, takich jak Państwa adres, hasło czy dane karty kredytowej.

Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie 

Unikanie korzystania z plików cookies w Witrynie:

Jeśli wolą Państwo zupełnie uniemożliwić nam wykorzystywanie plików cookies na Państwa urządzeniach, przed skorzystaniem Witryny musicie Państwo najpierw wyłączyć wykorzystywanie plików cookies w swojej przeglądarce, a następnie usunąć związane z Witryną pliki cookies zapisane w Państwa przeglądarce. 

Wyłączanie i uniemożliwianie dalszego wykorzystywania plików cookie:

Mogą Państwo ograniczyć, zablokować bądź usunąć pliki cookies z Witryny w każdej chwili, zmieniając konfigurację swojej przeglądarki.