Outsourcing IT

Bazując na doświadczeniu naszej firmy w ramach usługi obsługi informatycznej staramy się zapewnić ciągłość pracy w oparciu o szybki czas reakcji na zgłoszenia. Klient korzystający z usługi outsourcingu IT może liczyć na pomoc techniczną, serwis sprzętu i oprogramowania, administrację serwerami, zarządzanie siecią komputerową firmy. W ramach tej samej usługi możliwe jest planowanie rozwoju sektora IT przedsiębiorstwa klienta włącznie z analizami, doborem rozwiązań czy budżetowaniem.

Niewątpliwą zaletą usługi outsourcingu IT jest brak konieczności utrzymywania działu IT po stronie swojej firmy. Utrzymanie takiego działu wiąże się ze znacznymi kosztami osobowymi oraz potrzebą utworzenia budżetu na szkolenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy swoich pracowników, która w branży IT musi być na bieżąco aktualizowana. W przypadku usługi outsourcingu koszta te ulegają znacznej redukcji dzięki wykorzystaniu doświadczenia i wiedzy podmiotu zewnętrznego.

Nasze działania jako outsourcera ukierunkowane są na osiągnięcie celów istotnych z punktu widzenia naszych klientów. Na bazie swojego wieloletniego doświadczenia wypracowaliśmy procedury oraz model współpracy, który umożliwia nam sprawne realizowanie projektów przy zachowaniu doskonałego kontaktu z klientem.

Zakres usługi outsourcingu:

 • realizacja prac na rzecz klienta w trybie zdalnym lub z dojazdem w zależności od potrzeb
 • serwis stanowisk komputerowych
 • pomoc w dobraniu optymalnych rozwiązań informatycznych, zakup oraz instalacja tych rozwiązań
 • instalacja oraz przywracanie systemów informatycznych
 • doradztwo w doborze oprogramowania oraz rozwiązań klasy ERP
 • konfiguracja i utrzymanie sieci komputerowej klienta
 • utrzymanie oraz konfiguracja skrzynek e-mail
 • zabezpieczenie stacji roboczych (ochrona antywirusowa, kopie danych, szyfrowanie danych)
 • rozwiązywanie problemów z aplikacjami biurowymi
 • diagnostyka urządzeń peryferyjnych i rozwiązywanie problemów z nimi związanych (drukarki, monitory, skanery, projektory)
 • prowadzenie ewidencji sprzętu IT i oprogramowania
 • zarządzanie licencjami i weryfikacja ich legalności
 • administracja serwerami
 • możliwość obsługi awarii elementów krytycznych w trybie 24/7

W przypadku skorzystania z usługi outsourcingu gwarantujemy:

 • krótki czas reakcji (zgodnie z umową SLA)
 • sprawną realizację zgłoszeń przy użyciu narzędzi do pomocy zdalnej lub w ramach pracy w siedzibie klienta w zależności od potrzeb
 • wysoką dostępność usług
 • wygodny system obsługi zgłoszeń
 • raportowanie: dostęp do ewidencji zgłoszeń i rozliczeń z nimi związanych