Szkolenia dla branży produkcyjnej

Szkolenia dla branży produkcyjnej: Lean Management, eliminacja marnotrawstwa w procesach, Six Sigma, narzędzia Jakości, metody rozwiązywania problemów, standaryzacja pracy – czyli wszystko to co jest niezbędne w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego.

Zakres tematyczny szkoleń dla branży produkcyjnej

 • Six Sigma: White Belt/Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Redukcja zmienności w procesach
 • Six Sigma dla Top Management: warsztat dla Championów/Sponsorów – wprowadzenie do Six Sigma.
 • Lean Management/Lean Manufacturing/Lean Office: Lean Intro, Lean Basic, Lean Toolbox, Lean Problem Solving, Lean Champion
 • Eliminacja marnotrawstw w procesach
 • Metody rozwiązywania problemów: PDCA, DMAIC, 8D, A3,
 • 7QT (7 narzędzi jakości)
 • 5s, Muda, Kaizen, Visual Management, KPI, System Sugestii, Koła Jakości,
 • Kategorie map procesów: SIPOC, Flowchart, Value Stream Mapping, Makigami, Diagram Spaghetti
 •  Narzędzia analizy danych ((Limity specyfikacji, Limity kontrolne, Histogram, Yamazumi Board)
 • Diagram Ishikawy, Diagram pokrewieństwa, How-How, Kanban, 5 Why, 5W2H, Gemba Walk
 • Badanie głosu Klienta: VOC, CTC/CTQ,
 • Matryce kontroli-wpływu, ryzyk; FMEA,
 • Standaryzacja pracy (SOP, Instrukcje Stanowiskowe, OPL – One Point Lesson, Checklisty, Heatmapa)
 • Kanban, OEE, SMED, Poka Yoke
 • Shopfloor Management /Boardmeeting /Teamboard /Operatywki
 • Architektura procesów

Przykładowe zagadnienia poruszane w szkoleniach

Katalog wszystkich szkoleń z zakresu branży produkcyjnej jest dostępny TUTAJ.

Przykładowe korzyści i efekty pracy naszej kadry trenerskiej:

 • Zmiana procesu gospodarki drukami akcydensowymi – oszczędność 5,6 mln zł/rok
 • Projekt z obszaru logistyki: ogólne korzyści finansowe 1 mln 58 tys. zł/rok, poprzez:
  • skrócenie dróg przejścia o 42% (15,6 godziny/dziennie),
  • konsolidacje rejestrów/systemów IT – zmniejszenie nakładu czasu pracy o 50% (24 godziny/dziennie);
  • dostosowanie obsad do wielkości obciążenia – oszczędność 113 tys. zł/rok;
  • wzrost efektywności/produktywności Pracowników o 11,4%;
  • zmiana podprocesu uzupełniającego – oszczędność – 94 tys. zł/rok;
 • Projekt z obszaru logistyki: ogólne korzyści finansowe – 835,3 tys. zł/rok, poprzez: 
  • skrócenie dróg przejścia o 29% (7 godzin/dziennie),
  • zmiana podprocesu – zasób na wejściu do procesu – oszczędność 28 godzin/dziennie,
  • odzyskanie 14% powierzchni (321 metrów kwadratowych);
  • wzrost efektywności/produktywności Pracowników o 29%;
  • wzrost wykorzystania parku maszynowego o 8%;
 • Projekt z obszaru logistyki: ogólne korzyści finansowe – 283 tys. zł/rok, poprzez: 
  • zmniejszenie liczby dokumentacji w obiegu wewnętrznym o 67% (37,8 tys./rok);
  • eliminacja wewnętrznej dokumentacji – 100% (137 tys./rok dokumentów, 551,5 tys. kartek/ rok),
  • odzyskanie 303 godziny/m-c;
  • zmniejszenie liczby dokumentacji sporządzanej przez dostawców o 34% (242,4 tys./rok),
  • skrócenie czasu na rozładunek – o 80%;
 • Projekt z obszaru logistyki: ogólne korzyści finansowe – 690 tys. zł/rok, poprzez:
  • ograniczenie ewidencji i raportów o 54,7% (25 godzin/dziennie),
  • wzrost liczby opracowanych zleceń od 11%-75%;
  • odzyskano 11 etatów (1.848 godzin/miesiąc),
 • Jednostka obsługująca zwroty (zamówienia Klientów): ogółem korzyści finansowe – 219,6 tys./rok, poprzez: 
  • eliminacje 56% czynności z procesu (388 czynności i 51 momentów decyzyjnych, 30 godzin/dziennie),
  • ograniczenie liczby sporządzanych ewidencji o 72% (8 godzin/dziennie),
  • skrócenie czasu obsługi kontrahenta o 62% (o 150 min./dziennie),
  • wzrost efektywności Pracowników o 25%,
 • Centrala Klienta – skrócenie procesów: 
  • proces inwestycyjny: etap planistyczny – skrócenie o 248 dni roboczych/rok (78%), wprowadzenie systemu ssącego, etap uzyskiwania zgód – skrócenie od 64 dni do 207 dni kalendarzowych w zależności od wartości inwestycji (od 69% do 82%), »
  • etap przygotowania i przeprowadzania postępowania przetargowego – skrócenie od 19 dni do 23 dni kalendarzowych w zależności od wartości inwestycji (od 14% do 38%), »
  • etap realizacji zadania – skrócenie o 42 dni kalendarzowe (66%)
 • Centrala Klienta – proces reklamacyjny:
  • ograniczenie mylnie przypisanych jednostek o 87%/m-c (defekty w procesie),
  • zmniejszenie mylnie kierowanych spraw uzupełniających o 75%/m-c,
  • zmniejszenie liczby wydruków o 63,5%/m-c (7,3 tys. szt.),
  • zmniejszenie liczby ewidencji o 93%,
  • skrócenie czasu rejestracji automatycznej z 480 min. do 3 min. dziennie,
  • skrócenie lead time (całkowity czas opracowania sprawy) z 18 dni do 0,37 dnia
 • Jednostka obsługująca zwroty (zamówienia Klientów): ogółem korzyści finansowe – 459,5 tys./rok, poprzez: 
  • skrócenie Lead time z 33 dni do 1 dnia dla jednej linii produktu
  • skrócenie z 18 dni do 1 dnia dla drugiej linii produktów;
 • Jednostka obsługująca/gospodarka lokalami mieszkalnymi – skrócenie lead time z 117 dni do 4 dni

Certyfikat jakości ISO 9001

+95%

satysfakcji uczestników po zakończeniu szkoleń

Zapytaj o szkolenie dla Twoje firmy:

Kontakt z nami

Na realizacje naszych szkoleń można pozyskać do 100% dofinansowania

Od 2018 roku z powodzeniem pozyskujemy środki dla naszych Klientów,
z takich programów jak:

 • Podmiotowy System Finansowania
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • Kompetencje dla sektorów
 • Akademia Menadżera MŚP
 • Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji
 • System Wczesnego Ostrzegania

Wzrost zysków w firmie korzystającej z dofinansowanych szkoleń

Wzrost zysków w firmie korzystającej z płatnych szkoleń

Wzrost zysków w firmie korzystającej z płatnych szkoleń

Wybieraj najkorzystniejsze rozwiązania: optymalizuj działanie firmy bez ponoszenia kosztów.

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z dofinansowania? Nieodpłatnie przygotujemy dla Ciebie wniosek dotacyjny oraz przeprowadzimy proces jego rozliczenia.

Kontakt z nami