Szkolenia BHP

Bezpieczeństwo jest jedną z kluczowych rzeczy w życiu każdego z nas, a także w naszym środowisku pracy. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są jednym z kluczowych elementów całego systemu zapewnienia nam bezpieczeństwa w pracy. Szkolenie te często są lekceważone i niedoceniane przez osoby w nich uczestniczące, ze względu na mała atrakcyjną i niepraktyczną formę ich realizacji. Nasze szkolenia z zakresu BHP są atrakcyjne, praktyczne i dopasowane do Państwa środowiska pracy.

Najważniejsze zasady przy realizacji szkoleń BHP:

 • realizowanie cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie bhp
 • zapoznawanie pracowników z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych przez nich prac
 • opracowywanie instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy
 • zapewnianie pracownikom środków ochrony indywidualnej
 • zapewnienie pracownikowi przeszkolenia w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy.
 • zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami występującymi na jego stanowisku pracy.

Zakres tematyczny szkoleń z zakresu BHP:

Na realizacje naszych szkoleń można pozyskać do 100% dofinansowania

Od 2018 roku z powodzeniem pozyskujemy środki dla naszych Klientów,
z takich programów jak:

 • Podmiotowy System Finansowania
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • Kompetencje dla sektorów
 • Akademia Menadżera MŚP
 • Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji
 • System Wczesnego Ostrzegania

Wzrost zysków w firmie korzystającej z dofinansowanych szkoleń

Wzrost zysków w firmie korzystającej z płatnych szkoleń

Wzrost zysków w firmie korzystającej z płatnych szkoleń

Wybieraj najkorzystniejsze rozwiązania: optymalizuj działanie firmy bez ponoszenia kosztów.

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z dofinansowania? Nieodpłatnie przygotujemy dla Ciebie wniosek dotacyjny oraz przeprowadzimy proces jego rozliczenia.

Kontakt z nami