Szkolenia z kompetencji cyfrowych(program Akademia Menadżera – kompetencje w zakresie cyfryzacji)

Celem programu jest wyposażenie kadry pracowniczej w wiedzę i umiejętności związane ze skutecznym wdrażaniem transformacji cyfrowej w firmie. Kompetencje menadżera odpowiedzialnego za transformację cyfrową obejmują trzy główne obszary związane z wdrażaniem zmian: w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem na poziomie strategicznym, w procesach zachodzących w firmie oraz zmian technologicznych.+

 

Zakładane efekty udziału w programie rozwoju kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej

Po ukończeniu kursów rozwoju kompetencji menadżer będzie:

 • Rozumiał zasady prowadzenia biznesu i sposoby budowania przewagi konkurencyjnej w gospodarce cyfrowej.
 • Potrafił wskazać kompetencje i obszary organizacji, w których zasadne jest wprowadzanie holistycznych zmian wykorzystujących technologie cyfrowe w celu zwiększania konkurencyjności firmy i budowania przewagi konkurencyjnej.
 • Potrafił zaprojektować strategię transformacji cyfrowej oraz plan operacjonalizacji celów strategicznych.
 • Potrafił zarządzać procesem transformacji cyfrowej w firmie.
 • Potrafił ocenić ryzyko związane z wdrożeniami nowych rozwiązań cyfrowych jak również wskazać ryzyka braku ich wprowadzania.
 • Znał kluczowe technologie kształtujące transformację cyfrową (m.in. Big Data, Sztuczna inteligencja (AI, ML, DL), Cloud Computing, 5G, technologie mobilne, IoT, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, druk 3D, inteligentna robotyzacja i automatyzacja procesów i inne) oraz potrafi wskazać korzyści wynikające z ich wdrożenia w firmie.
 • Potrafił zbudować i zarządzać zespołami realizującymi założenia transformacji cyfrowej w tym zespołami wirtualnymi lub hybrydowymi czy rozproszonymi.
 • Trafnie identyfikował interesariuszy ekosystemu biznesowego (na zewnątrz i wewnątrz firmy) mających wpływ i biorących udział w transformacji cyfrowej firmy oraz wskazywał korzyści z potencjalnej współpracy z nimi.
 • Potrafił identyfikować nowe trendy na rynku w zakresie transformacji cyfrowej.
 • Potrafił identyfikować i znał zasady funkcjonowania nowych modeli biznesowych oraz potrafił zaprojektować zmiany modelu biznesowego dla swojej firmy w oparciu o korzyści wynikające z zastosowania technologii cyfrowych.
 • Potrafił wspierać pracowników w procesie zmiany oraz klarownie i efektywnie komunikować wizję i cele transformacji.
 • Potrafił zarządzać talentami zespołu wdrażającego transformację cyfrową.
 • Potrafił dokonać ewaluacji efektów wdrażanych projektów i zarządzań procesem ciągłego doskonalenia organizacji w obszarze wprowadzania zmian związanych z transformacją cyfrową.

Wykaz tematyczny szkoleń oraz zagadnień

Katalog wszystkich szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych jest dostępny TUTAJ.

Korzyści ze współpracy z K2 Consulting:

 • Wysokiej jakości szkolenia w konkurencyjnych cenach – osiągamy wyniki w ramach budżetu.
 • Podejście konsultacyjne – inwestujemy czas w zrozumienie Twojego biznesu i realnych potrzeb, wiemy że tylko takie podejście ma sens.
 • Doświadczony trener dla Ciebie – przykładamy bardzo dużą wagę do doboru kompetencji i osobowości trenera dedykowanego do Twojego projektu.
 • Wiarygodność – autentyczne referencje od Klientów.
 • Sprawdzona wiedza – pomagamy w osiągnięciu idealnego rozwiązania w formacie, stylu i czasie, którego potrzebujesz.
 • Partnerstwo szkoleniowe – z myślą o długoterminowej perspektywie, dążymy do zwiększenia wartości biznesów naszych Klientów.
 • Szeroki wachlarz usług dla pracowników i menedżerów wszystkich szczebli.
 • Wygoda – szkolenie zrealizujemy zgodnie z Twoją wizją: w hotelu, w plenerze, w kawiarni, w siedzibie Twojej firmy lub wirtualnie przez Zoom czy Microsoft Teams.
 • Innowacyjność – podchodzimy z pełną otwartością do projektowania nieszablonowych rozwiązań.

Na realizacje naszych szkoleń można pozyskać do 100% dofinansowania

Od 2018 roku z powodzeniem pozyskujemy środki dla naszych Klientów,
z takich programów jak:

 • Podmiotowy System Finansowania
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • Kompetencje dla sektorów
 • Akademia Menadżera MŚP
 • Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji
 • System Wczesnego Ostrzegania

Wzrost zysków w firmie korzystającej z dofinansowanych szkoleń

Wzrost zysków w firmie korzystającej z płatnych szkoleń

Wzrost zysków w firmie korzystającej z płatnych szkoleń

Wybieraj najkorzystniejsze rozwiązania: optymalizuj działanie firmy bez ponoszenia kosztów.

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z dofinansowania? Nieodpłatnie przygotujemy dla Ciebie wniosek dotacyjny oraz przeprowadzimy proces jego rozliczenia.

Kontakt