Pozyskiwanie dotacji

Dotacja w ramach ścieżki SMART:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabory w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej zwanej FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). W ramach tej perspektywy uruchomiony został program Ścieżka SMART.Celem tego programu jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Więcej
Dotacje na doposażenie stanowiska pracy:

W ramach dotacji z Urzędu Pracy przygotowujemy dla naszych Klientów wnioski na doposażenie lub wyposażenie (innymi słowy: na utworzenie) stanowiska pracy.  Jeśli jesteś zainteresowany przygotowaniem takiego wniosku skontaktuj się z nami.

Więcej
Cyfryzacja lubelskich MŚP:

Więcej
Dotacje na szkolenia i doradztwo:

Pozyskiwanie dotacji: Od 2018 roku z powodzeniem pozyskaliśmy miliony złotych dla naszych Klientów na działania rozwojowe (takie jak szkolenia, doradztwa, konsultacje, tworzenie strategii). Sprawdź nas.

Więcej