Cyfryzacja lubelskich MŚP

Dofinansowanie w ramach naboru otrzymują projekty dotyczące transformacji cyfrowej MŚP. Mowa o rozwiązaniach cyfrowych „szytych na miarę” przedsiębiorstwa, a w szczególności zmianę modeli biznesowych w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, digitalizacje procesów eksportowych, cyberbezpieczeństwo i inne. O dotację będą mogły starać się MŚP, w terminie od maja do czerwca 2023 r. Alokacja w konkursie wynosi 5 000 000 euro.

 

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na zakupie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstwa, rozwiązań „szytych na miarę” umożliwiających np.:

 • zmianę modeli biznesowych w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych,
 • cyfryzację przedsiębiorstw,
 • zwiększenia wykorzystania systemów procesowych,
 • wsparcia przestawienia się firm na cyfrowy łańcuch dostaw i wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK do codziennej działalności,
 • digitalizację procesów eksportowych,
 • wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw do ponownego wykorzystania informacji lub współdzielenia zasobów przedsiębiorstw,
 • wsparcie rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Forma wsparcia: dotacja
Beneficjenci: MŚP
Planowany termin naboru: 05.2023r. – 06.2023r.
Planowany termin ogłoszenia: 05.2023

Na realizacje naszych szkoleń można pozyskać do 100% dofinansowania

Od 2018 roku z powodzeniem pozyskujemy środki dla naszych Klientów,
z takich programów jak:

 • Podmiotowy System Finansowania
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • Kompetencje dla sektorów
 • Akademia Menadżera MŚP
 • Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji
 • System Wczesnego Ostrzegania

Wzrost zysków w firmie korzystającej z dofinansowanych szkoleń

Wzrost zysków w firmie korzystającej z płatnych szkoleń

Wzrost zysków w firmie korzystającej z płatnych szkoleń

Wybieraj najkorzystniejsze rozwiązania: optymalizuj działanie firmy bez ponoszenia kosztów.

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z dofinansowania? Nieodpłatnie przygotujemy dla Ciebie wniosek dotacyjny oraz przeprowadzimy proces jego rozliczenia.

Kontakt